"This brooch truly marks the character of this event."

quote: visitor Jumping Amsterdam 2019We hebben zojuist ons meest recente project afgerond. Dit was voor de Diamond Edition van Jumping Amsterdam.
Journalist Mara Ruijter, bekend van het online magazine Pumps & Paarden, interviewde het management van Jumping Amsterdam…...


Jumping Amsterdam is één van de meest toonaangevende evenementen in de paardensport. Dit evenement staat voor topsport,
entertainment en Amsterdamse gastvrijheid. Ieder jaar presenteert de mondiale top uit de dressuur- en springsport zich tijdens dit prestigieuze event.

In januari 2019 vierde Jumping Amsterdam haar 60-jarige jubileum met een bijzondere Diamond Edition. Speciaal voor deze bijzondere
gelegenheid ontwikkelde MARKED een aandenken. Dit werd een stijlvolle, goudkleurige broche. Het sieraad werd aan medewerkers en vrijwilligers
van het evenement uitgereikt.

Ik sprak met Irene Verheul (manager Sport & Logistiek Jumping Amsterdam) over deze unieke jubileum broche.

De meeste bedrijven kiezen voor een simpele pen of een mok als aandenken. Waarom kozen jullie voor een sieraad?
“Die mok hebben we inderdaad al eens gehad, net als een muismat en een USB-stick. Dit jaar bestaan wij 60 jaar en daarom wilden we graag iets anders. We hadden het idee om groots uit te pakken en onze mensen flink in het zonnetje te zetten met een mooi, en vooral persoonlijk, cadeau. Omdat we dit jaar de Diamond Edition vieren, viel onze keuze op een sieraad.”

Hoe is het proces van idee naar design verlopen?
“MARKED heeft voor ons een aantal voorstellen gemaakt, waarna wij onze feedback erop los konden laten. Dat was heel fijn, juist omdat we het zo druk hadden met de organisatie van het evenement. Er blijft dan weinig tijd over om zelf vanuit nul iets te bedenken en te ontwerpen. MARKED heeft voor ons een mooie basis gecreëerd, waarna we samen de details naar wens konden aanpassen. Mijn collega en ik zijn vrij kritisch en we vinden het erg belangrijk (en leuk!) om bij het creatieve proces betrokken te zijn, dus deze samenwerking was een goede match. Op de broche is een diamant te zien en de tekst ’60 years Jumping Amsterdam’, dat geeft de broche een persoonlijke en unieke touch. Een mooie herinnering aan het evenement en daar zijn we dan ook ontzettend blij mee.”

Wat zijn de reacties van de vrijwilligers?
“Die zijn heel enthousiast! Voordat de broches werden uitgereikt, werd er al over de broche gesproken. Iedereen was razend benieuwd. We merken dat het als een bijzonder aandenken wordt gezien en dat het vol trots gedragen wordt. Zo vertelden een aantal vrijwilligers dat ze zich vereerd voelen dat ze dit exclusieve sieraad in ontvangst mochten nemen. Dat maakt het voor ons als organisatie natuurlijk ontzettend leuk om de broche aan onze mensen te overhandigen. Het relatiegeschenk van 2019 wordt niet zomaar vergeten, het is een groot succes!”

Tijdens een rondje over het terrein werden de lovende woorden van Irene Verheul direct bevestigd. Het was duidelijk dat het relatiegeschenk van dit jaar niet zomaar een ‘kleinigheidje’ was. Meerdere vrijwilligers waren al vóór de uitreiking van de broche naar de stand van Ponytail & Co gelopen (het B2C-bedrijf van MARKED) om de broche alvast te bewonderen. Ze konden niet wachten tot de uitreiking, zeiden ze. Ook bij andere ontvangers was de broche
het onderwerp van gesprek.

Enkele reacties:
“Wat een prachtige broche is het geworden, ik krijg er constant complimenten over!”
“Met deze broche is er echt een stempel op het evenement gedrukt.”
“Meteen toen ik de broche zag, vond ik ‘m enorm mooi. En nu nog steeds!”


Opvallend is dat dit relatiegeschenk als een belangrijk onderdeel van het evenement werd gezien door de vrijwilligers. Iets wat normaal gesproken
een bijzaak is en weinig aandacht krijgt, werd nu een “klein” hoogtepunt. De ontvangers verheugden zich op de uitreiking en voelden zich vereerd.
Een goede keuze van Jumping Amsterdam en een succesvol project van MARKED dus!

Geschreven door Mara Ruijter.***We have just completed our most recent project, which was for the Diamond Edition of Jumping Amsterdam.
Mara Ruijter, Journalist and proud owner of the online magazine Pumps & Paarden, interviewed the management
of Jumping Amsterdam.....


Jumping Amsterdam is one of the leading events in equestrian sports. This event stands for top sport, entertainment and Amsterdam hospitality.
Every year the global top in dressage and show jumping presents itself during this prestigious event.

In January 2019, Jumping Amsterdam celebrated its 60th anniversary named ”the Diamond Edition”
.
MARKED developed a souvenir for this special occasion. This became a stylish, gold plated 18K brooch.
This brooch was especially designed for the dedicated employees and volunteers who made this event as special as it was.


I spoke with Irene Verheul (manager sports & logistics Jumping Amsterdam) about this unique jubilee brooch.

Most companies opt for a simple pen or a mug as a souvenir. Why did you choose jewelry?
"We have indeed already had the mug, a mouse pad and USB- sticks. This year we celebrate 60 years of Jumping Amsterdam and that's why we liked to have something special. Our idea was to underline the Diamond Edition by surprising our dedicated crew members by handing out a special gift.
Because we are celebrating the Diamond Edition this year, our choice fell on a special piece of jewelry. "

What do you think about the cooperation with MARKED?
"MARKED has made a number of design proposals for us, for which we gave our feedback.
We loved this way of cooperation with MARKED. As we were extremely busy with organizing our event, there was little time to think about design & development. MARKED had created an appealing concept for us, which saved us a lot of time and we only had to adjust a couple of details.
My colleague and i are quite critical and we find it very important (and fun!) to be involved in the creative process, so this collaboration was a perfect match.
On the brooch you can see an engraved diamond and the text '60 years Jumping Amsterdam ', that gives the brooch a personal and unique touch. A nice reminder of the event. We are very pleased with that."

What are the reactions of the volunteers?
"They were very enthusiastic! Before the brooches were handed out, they had already spoken about the brooch. Everyone was very curious. We noticed that it is seen as a very special gift and that it is proudly worn. For example, a number of volunteers told us that they were honored to receive this exclusive piece of jewelry. That makes it very nice for us as an organization to hand over the brooch to our people. The gift of 2019 won’t be forgotten, it is a great success!"


During a walk around the site, the lauditive words of Irene Verheul were immediately confirmed. It became very clear that the promotional gift of this year was not just a 'little something'. Several volunteers had already walked over to the stand of Ponytail & Co before the ceremony of the brooch (the B2C company of MARKED) to admire it. They couldn’t wait for the ceremony, they said. The brooch was also the subject of conversation with other recipients.

Some reactions:

"What a beautiful brooch it has become, I keep getting compliments about it!"
"This brooch truly marks the character of this event."
"As soon as i saw the brooch, I thought it was beautiful, and I still do!"


It is notable that this special gift was seen as an important part of the event by the volunteers. Something that is normally a side issue and receives little attention, now became a "small" highlight. Our people looked forward to receive the brooch and felt honored.
A good choice of Jumping Amsterdam and a successful project by MARKED!

Interview by Mara Ruijter.