WE MARK MOMENTS

your partner in private labeling

NICE TO MEET YOU!

Wij zijn twee toegewijde professionals met jarenlange ervaring in private labeling en branding.
Onze passie en expertise ligt bij design en productontwikkeling van sieraden.

Onze samenwerking als duo heeft geresulteerd in het merk PONYTAIL & CO voor "horse loving people".
Al gauw kregen we de vraag vanuit diverse merken en evenementen om unieke sieraden te ontwerpen en te ontwikkelen voor speciale gelegenheden.

Iedere nieuwe opdracht is voor ons weer een bijzondere ervaring.
Onze missie is geslaagd als wij voor uw organisatie een bijzonder moment kunnen vastleggen in een uniek sieraad.


***


We are two dedicated professionals with years of experience in private labeling and branding.
Our passion and expertise lies in design and product development of jewelry.

Our collaboration as a duo has initially resulted in the brand PONYTAIL & CO for "horse loving people".
Soon we received requests from various brands and events to design and develop unique jewelry for special occasions.

Every new project is a special experience for us.
We have succeeded in our mission if we have caught a special moment for your organisation in a unique piece of jewelry.


JUMPING AMSTERDAM

Our most recent project for Jumping Amsterdam Diamond Edition

meeting & wishes

Your information is our inspiration!


We will go through all your wishes in an orientating meeting. This information forms the base of a suitable design concept that underlines your special occasion.


***

Uw informatie is onze inspiratie!

In een orienterend gesprek gaan wij uw wensen inventariseren. Deze informatie vormt de basis voor een passend design concept dat uw bijzondere gelegenheid onderstreept.
design & development

From inspiration to design concept!


We will create a suitable design proposal that underlines the essence of your wishes. After you have approved of the design proposal we will produce an example as a check, so you can see how your wish is converted into a unique piece of jewelry. If the sample still requires modifications before starting production, you will still be able to make adjustments.
Only when you have indicated that the sample meets all your requirements, production will be started.

***

Van inspiratie tot design concept!

Wij werken een passend designvoorstel uit dat de essentie van uw wensen onderstreept. Nadat u het design voorstel heeft goedgekeurd laten wij een monster vervaardigen ter controle, zodat u ziet hoe uw wens wordt omgezet naar een uniek sieraad. Heeft het monster nog aanpassingen nodig voor de opstart van de productie dan kunt u nog een aanpassing doorvoeren.
Pas als u heeft aangegeven dat het monster aan al uw wensen voldoet, wordt de productie opgestart.


production & service

From design concept to your unique jewel!

After your "GO" we start the production of your design. We will follow the production closely and keep you informed of the progress and the delivery date. To express the unique character of your design even more, we can design and develop personalized packaging for you. This specific kind of service can also be included in the total process.


***

Van design concept tot uw uniek sieraad!

Na uw "GO" starten wij de productie van uw design. Wij zullen de productie nauwlettend volgen en u tussentijds op de hoogte houden van de voortgang en leverdatum. Om het unieke karakter van uw design nog meer te versterken kunnen we voor u gepersonaliseerde verpakkingen ontwikkelen. Ook dit stukje service kunnen we meenemen in het totale proces.